JBL AutoFood - автоматична хранилка / черна, бяла /

97.90лв.
Производител : JBL - Германия
Код : 6061500
Цвят:
AutoFood black/white – Автоматична хранилка за аквариумни риби - черна/бяла
За гранулирана храна
Части и описание:
1. Моторен корпус
2. Отделение за батерии
3. Връзка с помпа за въздух
4. Отделение за храна;
4а Острие за отваряне на защитното фолио на храната
5. Капак
6. Дозатор
7. Изходен отвор за храната
8. Капак на изхода
9. Държачи всеки с по 2 вендузи
10. Монтажна скоба
11. Шина за закрепяне на 9 и 10
12. Бутон за включване и изключване
13. Бутон SET
14. Бутон за час и минути
15. Бутон за ръчно хранене
16. Бутон за количество на храната
17. Дисплей за време
18. Символ за време
19. Индикатор за количеството храна (8 степени)
20. Индикатор за батерииите
21. Индикатори за храненията – от 1 до 4
22. 3 батерии АА 1,5 V
Програмиране:
Препоръчваме ви да програмирате автоматичната хранилка преди да я позиционирате върху аквариума:
1. Отворете отделението за батериите в посока на стрелката, поставете трите батерии спрямо символите и затворете отделението.
2. Натиснете бутона за включване и изключване. На дисплея ще се появят символи.
3. Натиснте бутон SET: символът за време ще светне. Настройте верен час чрез бутоните за час и минути (HR и MIN). След това натиснете SET.
4. Индикатор за хранене 1 ще светне. Нагласете желаното време за хранене с HR и МIN бутоните.След това настройте желаното количество храна с последователни натискания на бутона за количество на храната. Натиснете отново SET. Възможни са 8 степени за количеството на храната.Подходящата степен зависи от размера на гранулата и трябв ад бъде изпробвана.
5. Нагласете всички следващи времена за хранене по същия начин (до 4 хранения) и натиснете SET, за да приключите.Ако искате да изтриете някое от храненията, нагласете времето на 00:00. Съответният индикатор ще изчезне от дисплея.
6. Ръчно хранене: с натискане на бутона за ръчно хранене няколко пъти (до 8 пъти), можете да дадете допълнителна дажба храна. Храненто ще стартира няколко секунди след натискане на бутона. Това е най-добрият начин да тествате количеството на дажбите.
7. След изключване на JBL AutoFood с бутона за включване и изключване всички настройки остават непроменени и часовникът продължава да работи. След изваждане на батериите всички настройки трябва да бъдат програмирани наново.
8. Чрез многократно натискане на бутона SET можете още веднъж да преминете през настройките за храненията.
9. Ако в продължение на 30 сек не бъде натиснат никакъв бутон, на дисплея автоматично ще се появи часовник.
Инсталиране:
1. JBL AutoFood може да бъде закрепена върху аквариума чрез държачи с вендузи или чрез монтажна скоба. Прикрепете държачите или скобата към шината на JBL AutoFood. Ако използвате вендузите, оставете достатъчно място между двата държача, за да осигурите стабилност.
2. Инсталирайте JBL AutoFood така, че да не пръска вода срещу изходния отвор за храна и осигурете защита на електрониката от влага..
3. Напълнете отделението за храна с гранулирана храна. Можете да поставите в отвора отгоре запечатана опаковка с храна от 250 мл на JBL. Внимателно я натиснтете надолу към острието. Защитното фолио на опаковката ще бъде срязано достатъчно, за да може храната да пада, а фолиото ще остане закрепено за опаковката без да се докосва до вътящата се част на дозатора.
4. Възможно е да свържете помпа за въздух към отвора в корпуса. По този начин ще запазите храната постоянно суха.
5. Изпробвайте ръчното хранене като тест както е описано по-горе.Ще са нужни нколко оборота на въртящата се част на дозатора, за да се напълни с храна. Едва тогава подаването на храна ще е равномерно.
Подходящи гранулирани храни на JBL:
В момента на отпечатване на тази листовка, гранулираните храни на JBL, описани по-долу, са подходящи за изпозване с JBL AutoFood:
GranoColor mini
GranoMix mini
Grana
GranoColor
GranoMix
GranaCichlid
GranaDiscus
NovoBits
NovoFlower mini
GoldPearls mini
MariPearls
GoldPearls
NovoPearls
Можете да проверявате на jbl.de (или да използвате директно QR кода върху опаковката) за обновен списък на храните.
Поддръжка:
1. Снабдете се с нови батерии АА когато индикаторът за батериите покаже една чертичка. Сменете ги когато на индикатора няма нито една.
2. Почиствайте устройството със суха микрофибърна кърпа като JBL WishWash. Когато е необходимо почистете отделението за храна и въртящата част на дизатора със суха четка.
Важна информация:
1. Не изхърляйте устройството в общия боклук (битовите отпадъци). Моля, изхвърлете на място за електрически устройства.
2. Извадете батериите от устройството, ако няма да ги използвате за дълъг период от време. JBL не носи отговорност за повреди, причинени от изтичане на батериите.
3. Изхвърляйте използваните батерии на определените за целта места, а не в общия боклук.
Гаранция: Крайният потребител получава 3 години удължена гаранция от датата на закупуване (2 години производствена гаранция + 1 година допълнителна гаранция от производителя).
Гаранцията покрива дефекти в материалите и производствени дефекти. Гаранцията не покрива износващи се части като въртящата се част на дозатора или острието за отваряне на защитно фолио, както и повреди, причинени от външно въздействие или неправилна употреба.Запазваме си правото да поправим или подменим частите по наша преценка.
*Ако този продукт се предлага на по-ниска цена в друг магазин, моля запознайте се с опция "конкурентни цени"

За да добавите своя коментар, моля влезте във вашият акаунт:

Все още няма коментари
Свързани

Подобни